කැණීම් බාල්දි දත

  • excavator bucket tooth

    කැණීම් බාල්දි දත

    විශිෂ්ට බාල්දි දත් / දත් 1. හොඳ මිශ්‍ර වානේ ද්‍රව්‍ය 2. පාෂාණය, තද පතුල, ගල් සඳහා පළඳින්න, සාධනය සහ කල් පවතින 3. සුමට පෙනුම 4. විකල්පය සඳහා කහ, කළු, කොළ යනාදිය 5. සියලු වර්ගවල සහ විවිධ බර විකල්පය